zadruga

Zadruga za poslodavce - pronalaženje radnika bez glavobolje!

02/12/2023

Čini nam se da je dobrog kanditata za posao postalo sve izazovnije pronaći. Omladinska zadruga se iznova i iznova pokazuje kao veoma isplativ i dobar način za pronalazak istih. Poslodavac se odlukom da zaposli radnika preko zadruge lišava dosta nepotrebne glavobolje i problema. A sada ćemo vam i na konkretnim primerima pokazati zašto.

zadruga

Šta je to zadruga i šta piše u zakonu

Veoma je važno istaći na početku da sva saradnja koja se obavlja preko omladinske zadruge je potpuno "pokrivena" u zakonu Republike Srbije. Nema malverzacija i nema prevare. Zadruga je pravno lice. Ona predstavlja jedan oblik organizovanih fizičkih lica koja svojim poslovanjem ostvaruje ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese. Dalje idemo na zadrugara. Ovo je fizičko lice koje je član zadruge i koje potpuno ili delimično posluje preko nje. Omladinska zadruga u potpunosti uživa posebnu zaštitu Republike Srbije, pokrajine u kojoj se nalazi kao i lokalne samouprave.

Član 198. Zakona o radu navodi da je svakom poslodavcu data mogućnost da može za obavljanje poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge. Poslodavac radno angažuje zadrugara pod uslovom da ima uput od zadruge ili se zaključuje ugovor direktno sa omladinskom zadrugom.

Koje su obaveze poslodavca

Dakle glavna obaveza jeste zaključivanje pojedinačnog ugovora o privremenim poslovima sa zadrugarom i tim ugovorom se jasno definišu sva prava i obaveze obe strane. Dalje mora da se vodi evidencija radnog učinka osobe koja obavlja posao, jer na taj način zadrugar ima dokaz o ostvarenom radnom iskustvu. Postoji određena ugovorena naknada koja mora biti isplaćena zadruzi kao garancija isplate zadrugaru za obavljen posao. Poslodavac je dalje dužan da upravlja procesom rada i da vrši nadzor nad radnicima koje je zaposlio preko zadruge kao i da im obezbedi neophodnu opremu i sredstva za bezbedan rad. Svakako poslodavac mora i da poštuje propis o minimalnoj osnovici za uplatu socijalnih prihoda.

zadruga

Zašto baš zadruga

Poslodavac koji zapošljava radnika preko omladinske zadruge može biti svako poslovno sposobno, strano ili domaće pravno i fizičko lice. To uključuje i radnje, preduzetnike i tako dalje. Osnovni predmet poslovanja zadruge jeste obavljanje privremenih i sezonskih poslova ali i poslova privremene zamene odsutnog radnika i pritom se ne zasniva radni odnos.

Svaki poslodavac koji se odluči da angažuje radnu snagu na ovaj način dobija odmah i po principu hitnog servisa adekvatnog radnika. Ovim načinom zapošljavanja radne snage poslodavac izbegava zaista obimnu administraciju. Svu "papirologiju" rešava zadruga, zaobilazi se postupak prijave i potražnje radnika. Dalje ne postoje troškovi i potrošeno vreme za oglašavanje, regrutaciju i selekciju određenih profila radnika. Zadruga prosto pošalje na razgovor par odabranih kandidata između kojih poslodavac bira odgovarajućeg u datom momentu. Ukoliko poslodavac nije zadovoljan učinkom osobe koju je odabrao zadruga mu u kratkom roku šalje drugog.

zadruga

Što se tiče plaćanja svaki poslodavac koji sarađuje sa zadrugom plaća samo efektivan rad, dakle nije u obavezi da plaća godišnji odmor, bolovanja i slično i time se troškovi drastično smanjuju. Isplate radnika se mogu vršiti gotovinski i bezgotovinski. Spomenuli smo u tekstu da poslodavac može preko uputa zadruge da sklopi ugovor sa radnikom. Uputom se jasno definišu ulovi rada, vsta posla i cena rada. Ovaj uput se zaključuje po završetku obavljenog posla ili po isteku obračunskog perioda. U njemu poslodavac evidentira radne sate i bruto cenu na osnovu čega dalje zadruga izdaje račun i vrši isplatu zarade zadrugara.

Poslodavac nije u obavezi da, ukoliko nema dovoljan obim posla, zadrži radnu snagu koju je zaposlio preko zadruge. Takođe nije obavezna sistematizacija radnih mesta ako se odlučite da zaposlite radnike na ovaj način, nema administrativnih radnji oko prijema, zamene i otpuštanja radnika.

Naša zadruga

Na sledećim linkovima pogledajte ponudu naše zadruge, formular koji je sve što trebate da popunite kako biste došli do odgovarajuće radne snage kao i kalkulator zarada koji će vam olakšati nedoumicu oko visine zarade zadrugara.

Slični tekstovi

diplomski rad

5 saveta kako da napišes dobar diplomski rad

Diplomski rad je svojevrsna kruna obrazovanja. Tačka na mukotrpno učenje koje je trajalo godinama. Vaših pet minuta da se kroz […]
Pročitaj više
mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje-koliko zaista brineš o sebi

Kada si se poslednji put postarao za sebe? Kada si zapitao sebe kako si...ali stvarno? Kada si poslednji put probao […]
Pročitaj više
beograd

Beograd za studente - kulturno umetnički sadržaj

Podatke i statistiku za Beograd je danas veoma lako naći. Treba vam svega par klikova mišem i tu je. "Beograd […]
Pročitaj više
chevron-rightchevron-down-circle