diplomski rad

5 saveta kako da napišes dobar diplomski rad

Diplomski rad je svojevrsna kruna obrazovanja. Tačka na mukotrpno učenje koje je trajalo godinama. Vaših pet minuta da se kroz detaljnu obradu određene teme predstavite u najboljem svetlu. Diplomski rad je završni rad u univerzitetskoj praksi dodiplomskih studija. Pisanje i odbrana diplomskog rada treba da dokaže da ste sposobni za samostalni rad u budućnosti.

diplomski rad

Diplomski rad ima odlike pismenog ispitnog rada i naučnog rada. Na njemu rade student i mentor a vrlo često i asistent. Komunikacija između ove dve ili tri osobe je jedan od ključnih faktora za uspeh. Veoma bitna razlika između pismenog ispitnog zadatka i diplomskog rada je ta što komisija za ocenu i odbranu rada samo površno bude upoznata sa specifičnom temom. Nasuprot ispitnom zadatku oni ne znaju odgovore koji se daju u diplomskom radu. Hajde da vidimo koje su to smernice koje ti mogu pomoći da tvoj rad bude zaista vredan pažnje.

5 saveta za dobar diplomski rad

Struktura i elementi

Svaki rad mora imati svoju strukturu. Za svaki rad, bio to seminarski, naučni, diplomski, postoji jasno osmišljena struktura koja treba da se prati i poštuje. Struktura je svakako određena specifičnim karakteristikama koju odabrana tema nosi i treba da odgovara strukturi naučnog rada. Osnovni elementi u zavisnosti od tematike su

 • naslovna strana
 • zahvalnica
 • sažetak
 • sadržaj
 • uvod
 • cilj i objekat istraživanja
 • metodika
 • rezultati
 • diskusija
 • zaključci
 • literatura
 • prilog

Veoma je bitno poštovati redosled koji je u skladu sa temom istraživanja i ne odudarati od njega. Sve ovo svakako u dogovoru sa vašim mentorom.

Izgled diplomskog rada

Svaki rad treba da ima određene elemente koji moraju biti u njegovom sastavu. To su broj stranica, već napomenuta struktura, font i veličina, margine, razmak, numeracija, citiranje, apstrakt i tabele i grafikoni.

Obavezno je da pre nego što konačno predate svoj rad proverite da li je pre svega tekst oblikovan u skladu sa pravilima koja propisuje vaš fakultet. Proverite fontove, njihovu vrstu i veličinu, koliko je lako čitati iskucano. Dalje proverite da li su margine nameštene, da li je tekst poravnat, da li su poglavlja označena podebljanim slovima. Da li uvode stranice vašeg rada sadrže sve potrebne informacije. Numerisanje stranica je takođe veoma važno i kao čest problem javlja se numerisanje od uvoda a ne od naslovne strane.

U radu, u skladu sa tematikom, treba da postoje i ilustracije, razni grafikoni, tablice i slike. One moraju biti na određen način obeležene i numerisane. Ukoliko je u skladu sa fakultetom i sa samom temom o kojoj pišete poželjno je što više ovakvih ilustracija.

Svakako jedna od važnijih stavki je provera jezičkih grešaka.

diplomski rad

Istraživanje i literatura

Morate dati sebi dovoljno vremena kako biste bili sigurni da ćete napisati kvalitetan diplomski rad. Posvetite se istraživanju teme temeljno i opširno. Ako zaista razumete u potpunosti ono o čemu pišete vaše izlaganje će biti mnogo bolje i ostavićete bolji utisak. Potrudite se da koristite što više izvora informisanja i što više adekvatne literature. Pri ovome budite oprezni, koristite izvore iz kojih nećete izvlačiti polovične informacije i time rasipati dragoceno vreme, koristite izvore koji su usko vezani za temu koju obrađujete. Iskoristite znanje svoj mentora i prihvatite sve savete i sugestije. Ako koristite internet za informisanje obavezno dobro proverite izvore i verodostojnost informacija koje uzimate u obzir. Bitno je takođe da odabranu literaturu temeljno pročitate i zauzmete kritički pristup koji ćete oplemeniti svojim ličnim stavovima.

Pažljivo izaberite temu

Svakako da mentori predlažu određene teme na kojima možete bazirati svoj diplomski rad. Naš savet je da ipak sami odaberete o čemu želite da pišete. Na neki način tema određuje i koliko će rad biti originalan i zanimljiv. Zato dobro pazite o čemu ćete pisati. Time što ćete sami izabrati da pišete o nečemu što vas zaista interesuje dali ste sebi u samom startu vetar u leđa. Ako vam je tematika poznata i zanimljiva sa mnogo većom lakoćom ćete napisati i kasnije izložiti svoj rad.

diplomski rad

Odbrana rada

U 20-30 minuta koliko traje odbrana staje sav vaš mukotrpni rad. Ne samo rad koji ste uložili u pisanje diplomskog rada već celo školovanje praktično. Odbranom treba da budu izloženi ciljevi, zadaci, primenjena metodologija i najvažniji rezultati kao i doprinos samog rada. Dakle svakako odbrana rada nije prepričavanje svake stranice koju ste napisali već izlaganje njegve srži i poente. Potrudite se da u svom izlaganju jasno navedete koji su vam ciljevi i motivi istraživanja, zbog čega je tema o kojoj ste pisali važna i koji značaj ima za naučnu oblast koju ste izučavali. Bitno je da skrenete pažnju komisiji i na glavne parametre i metodologiju koja je korišćena pri realizaciji vašeg rada. Sagledajte širu sliku i svojim izlaganjem predstavite u kom smeru bi trebala da idu sva buduća istraživanja na istu temu. Pokažite komisiji na koji način planirate da uključite stečeno znanje u svoju buduću karijeru. Otmeno, umereno i staloženo se potrudite da predstavite vaš dugogodišnji trud i rad protkan kroz vaš diplomski rad.

Slični tekstovi

zakon

Zakon o zadrugama - šta je sve bitno da znate

Neke od najvaćnijih informacija u zakonu mogu vrlo lako da se rastumače na pogrešan način. Zakon je pisan na veoma […]
Pročitaj više
zadruga

Zadruga za poslodavce - pronalaženje radnika bez glavobolje!

Čini nam se da je dobrog kanditata za posao postalo sve izazovnije pronaći. Omladinska zadruga se iznova i iznova pokazuje […]
Pročitaj više
mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje-koliko zaista brineš o sebi

Kada si se poslednji put postarao za sebe? Kada si zapitao sebe kako si...ali stvarno? Kada si poslednji put probao […]
Pročitaj više
chevron-rightchevron-down-circle